ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษ สุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน ม.4/9-13,ม.5/9-13,ม.6/9-13 ผ่าน Google Meet ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565
Read More